До уваги абонентів!
- Прийом показань лічильників газу від населення здійснюється з 01-го (00:00) по 05-те (24:00) числа кожного місяця.
- Прийом показань лічильників газу від юридичних осіб здійснюється з 01-го (00:00) по 03-тє (24:00) числа кожного місяця.

Відповіді на найчастіші запитання

З 01 січня 2020 р. плата за розподіл природного газу вилучена з рахунків за газ. Всі споживачі отримують окремі рахунки: один за газ, другий – за його доставку.

Дякуємо, що Ви з нами!

Постановою НКРЕКП від 07.10.2019 року № 2080 внесені зміни до Кодексу газорозподільних систем, Типового договору розподілу природного газу та Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, відповідно до яких в Україні вводиться плата за замовлену потужність.

Дякуємо, що Ви з нами!

Вартість за розподіл газу розраховується індивідуально для кожного споживача. Розмір плати залежить від обсягу споживання конкретного споживача та тарифу на доставку (розподіл), який встановив НКРЕКП.

Дякуємо, що Ви з нами!

Рахунки з платою за розподіл газу отримують всі споживачі ПрАТ «Кремнчукгазу», яким надано технічну можливість в будь-який час використовувати газ для своїх потреб. Кожний споживач оператора ГРМ, підключений до газопроводу, має можливість використовувати газ будь коли.

Дякуємо, що Ви з нами!

Оператор ГРМ несе витрати на підтримку для споживача технічної можливості в будь-який час використовувати газ (незалежно від того, чи користується клієнт газом чи ні). Тому рахунки з платою за розподіл формують незалежно від поточних обсягів споживання газу. Річна замовлена потужність об’єкта (об’єктів) побутового споживача на розрахунковий календарний рік визначається Оператором ГРМ виходячи з фактичного обсягу споживання природного газу цим об’єктом за газовий рік, що передував розрахунковому календарному року, який визначається відповідно до вимог Кодексу, але не може бути меншою за:

- 39 куб. м – для об’єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується тільки для приготування їжі;
- 126 куб. м – для об’єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується для підігріву води та приготування їжі;
- 314 куб. м – для об’єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується комплексно, у тому числі для опалення, або об’єкта споживача, що не є побутовим;
- 314 куб. м – для об’єкта споживача, що не є побутовим.

Для нових побутових споживачів (в т.ч. які мають фактичний період споживання природного газу менший ніж дев'ять місяців) та у яких відсутнє споживання природного газу протягом усього попереднього газового року річна замовлена потужність споживача визначається на рівні:

- 39 куб. м – для об’єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується тільки для приготування їжі;
- 126 куб. м – для об’єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується для підігріву води та приготування їжі;
- 314 куб. м – для об’єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується комплексно, у тому числі для опалення, або об’єкта споживача, що не є побутовим;
- 314 куб. м – для об’єкта споживача, що не є побутовим.

Для нового споживача, що не є побутовим, річна замовлена потужність визначається споживачем за його заявою (але не менше 314 куб. м). При цьому якщо фактичний обсяг використання потужності (протягом календарного року) буде перевищувати замовлену споживачем річну потужність, величина перевищення має бути сплачена споживачем за півторакратною вартістю тарифу на розподіл природного газу на користь Оператора ГРМ відповідно до договору розподілу природного газу.

Дякуємо, що Ви з нами!

Річна замовлена потужність об’єкта на розрахунковий календарний рік визначається, виходячи з фактичного обсягу споживання газу об’єктом за газовий рік, що передував розрахунковому календарному року.

Для розрахунку річної замовленої потужності на 2020 рік газовим роком вважається період з 01.10.2018р. по 30.09.2019р.

Дякуємо, що Ви з нами!

Споживач, що не є побутовим, має право не пізніше ніж до 20 жовтня календарного року, що передує розрахунковому подати Оператору ГРМ уточнену заявку на величину річної замовленої потужності сумарно по всіх його об’єктах на розрахунковий календарний рік.

У такому разі, якщо фактичний обсяг використання потужності (протягом календарного року) буде перевищувати замовлену споживачем річну потужність, величина перевищення має бути сплачена споживачем за двократною вартістю тарифу на розподіл природного газу на користь Оператора ГРМ відповідно до договору розподілу природного газу.

Споживач, що не є побутовим, який здійснив замовлення річної потужності, має право з 10 липня по 23 липня розрахункового календарного року подати Оператору ГРМ і сумарно по всіх його об’єктах на розрахунковий календарний рік.

Дякуємо, що Ви з нами!

Якщо споживач використав менше кубів, то і за розподіл в наступному році він буде платити менше. Тому від обсягів споживання впродовж газового року залежить плата споживача за доставку газу в наступному році.

Дякуємо, що Ви з нами!

Оплата вартості послуг з розподілу природного газу здійснюється побутовим споживачем самостійно на підставі рахунку до 20 числа (включно) місяця, в якому надаються послуги з розподілу природного газу.

Оплата вартості послуг з розподілу природного газу не побутовим споживачем здійснюється на умовах попередньої оплати до початку розрахункового періоду на підставі рахунка Оператора ГРМ. За умови перевищення фактичного обсягу використання потужності над обсягом замовленої річної потужності, до 12 числа місяця наступного за місяцем надання послуг розподілу, здійснюється нарахування вартості перевищення.

Дякуємо, що Ви з нами!

Оплату вартості послуг з розподілу природного газу можливо здійснювати одним платежем — наперед за півроку, за квартал або навіть за рік. Таким чином будуть зменшені витрати на комісію при проведенні платежів.

Дякуємо, що Ви з нами!

Відповідно до Постанови НКРЕКП від 24.12.2019 № 3028 "Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу для ПрАТ "Кременчукгаз" встановлені наступні розміри тарифу:

- на період з 01 січня по 30 червня 2020 року включно – 0,348 грн. за 1 м куб. на місяць (з урахуванням ПДВ);

- на період з 01 липня 2020 року – 0,372 грн. за 1 м куб. на місяць (з урахуванням ПДВ).

Дякуємо, що Ви з нами!

За розподіл газу треба буде платити, навіть якщо ви не використовуєте газ в окремі періоди. В наступному році ваша плата за доставку буде скоригована відповідно до фактичних обсягів споживання.

Дякуємо, що Ви з нами!

Оператор ГРМ припиняє виставляти рахунок за розподіл природного газу після того, як споживач розірве договір на розподіл (доставку) газу. Після розірвання договору газифікований об'єкт споживача від'єднують від газової мережі на межі балансової належності.

Місце відключення, де від'єднують газопровід — межа балансової належності, тому опломбування крана в будинку/квартирі не є підставою для припинення надавання рахунків за розподіл газу.

Для відновлення газопостачання (розподілу газу) необхідно буде провести процедуруприєднання.

Вартість робіт з від'єднання розраховується згідно кошторису, а процедура приєднання - відповідно до Кодексу ГРМ. Дана інформація опублікована на сайті оператора ГРМ і оплачується споживачами (заявниками).

Дякуємо, що Ви з нами!

Газ в магістральних трубопроводах перебуває під високим тиском. Перш ніж потрапити до споживача, він понижується спочатку до середнього, а потім — до низького. Газове обладнання споживачів працює з газом низького тиску. Оператори ГРМ обслуговують мережі. Щоб газ прийшов в оселю, необхідно створювати тиск в мережі. Спеціалісти операторів ГРМ регулюють цей тиск, що створює рух газу до споживача.

У газорозподільних мережах налічується десятки тисяч одиниць обладнання. Тиск у мережі змінюється залежно від сезону та обсягів споживання. Від точності гідравлічного розрахунку залежить, чи буде достатнім тиск на обладнанні споживача.

- Один із основних підрозділів підприємства, який працює 24 години на добу, 7 днів на тиждень, без перерви - Аварійно-диспетчерська служба. Усі аварійні виклики виконуються цілодобово і безкоштовно для споживача.

Оновні задачі, які виконуються високваліфікованими працівниками на місці аварії:

- оперативно визначити обстановку, що склалася внаслідок аварійної ситуації;
- вжити термінові заходи для пошуку причини аварії;
- оперативно усунути ускладнення, що виникають під час ліквідації аварійної ситуації;
- залучити до ліквідації необхідні служби.

Нормативна база

-Постанова НКРЕКП від 07.10.2019р. №2080 внесені зміни до Кодексу ГРМ, щодо замовленої потужності.

- Постановою НКРЕКП від 24.12.2019р. №3028 встановлено тариф на послуги розподілу природного газу на 2020 рік.

- Постановою НКРЕКП від 06.03.2020р. №580 внесені зміни до Кодексу ГРМ, щодо замовленої потужності.

Дякуємо, що Ви з нами!

Засоби дистанційної передачі даних – засоби, встановлені (організовані) на комерційному або дублюючому вузлі обліку, які забезпечують на безперервній основі можливість дистанційного доступу до зазначених вузлів обліку з метою зчитування (контролю) та передачі їх даних каналами зв’язку до оператора газорозподільної системи.

Дякуємо, що Ви з нами!

Зняття та фіксація показів будинкового лічильника здійснюється представниками Департаменту обліку природного газу з 01 по 05 число включно щомісячно.

На будинках де встановлено засоби дистанційної передачі даних покази знімаються за допомогою модемного зв'язку.

Дякуємо, що Ви з нами!

Обсяги, спожитого мешканцями будинку природного газу, обладнаного будинковим вузлом обліку, визначаються: від загального обсягу згідно з даними будинкового лічильника віднімаються об'єми природного газу, які спожиті споживачами, які мають квартирні лічильники газу та залишок обсягу ділиться пропорційно кількості осіб, які зареєстровані у будинку. По кожній квартирі — обсяг газу на 1 особу множиться на кількість зареєстрованих в даному помешканні.

За відсутності зареєстрованих у квартирі облік газу здійснюється з розрахунку на одну особу.

Нормативна база:

Тимчасове положення про порядок проведення розрахунків за надання населенню послуг з газопостачання в умовах використання загальнобудинкового вузла обліку, затверджене Постановою КМУ від 16.05.2002р. №620 (із змінами).

Дякуємо, що Ви з нами!

З метою удосконалення системи комерційного обліку природного газу, підвищення рівня достовірності вимірювання об’єму природного газу комерційними вузлами обліку в газорозподільних системах та для забезпечення належної організації добового балансування на ринку природного газу України.

Дякуємо, що Ви з нами!

Власники комерційних вузлів обліку природного газу (крім комерційних вузлів обліку, які встановлені на об’єктах побутових споживачів) повинні станом на теперешній час були облаштувати власні комерційні вузли обліку засобами дистанційної передачі даних, крім споживачів, які:

при наявності комерційних вузлів обліку природного газу з лічильниками типорозмірів G-1,6, G-2,5, G-4, G-6 та річний обсяг обліку природного газу яких менше 10 тис. М3

Дякуємо, що Ви з нами!

Згідно з порядком та організацією облаштування точок вимірювання засобами дистанційної передачі даних споживачі після отимання Технічного завдання У Оператора ГРМ (ПрАТ «Кременчукгаз») зверталися на розробку робочого проекту, закупівлю обладнання проведення монтажу засобів дистанційної передачі даних, налагодження каналів зв’язку і передачі даних та перевірка достовірності переданих (зчитаних) даних до Оператора ГР до різних організацій (в т.ч. ПрАТ «Кременчукгаз») на платній основі.

Після введення в експлуатацію даного обладнання обслуговування та ремонт його проводиться за рахунок споживача, крім обладнання , яке встановлено за рахунок ПрАТ «Кременчукгаз».

Дякуємо, що Ви з нами!

Зчитування інформації з комерційного ВОГ через засоби дистанційної передачі даних проводиться за рахунок сторони (Оператора ГРМ або суміжного суб’єкта ринку газу), яка зчитує дані.

Нормативна база:

-Постанова НКРЕКП від 30.09.2015р. №2494 (із змінами) «Про затвердження Кодексу газорозподільних систем»

Дякуємо, що Ви з нами!

Останні новини:

План відключень газу в Кременчуці
14 Серпень 2020
Переглянути
План відключень газу в Кременчуці та Горішніх Плавнях
10 Серпень 2020
Переглянути
Етнограф
01 Серпень 2020
Переглянути
План відключень газу в Кременчуці та Горішніх Плавнях
31 Липень 2020
Переглянути